nyheim

Hva en livslang befatning med kunstmaling og jobb med forvaltning av bevaringsverdig bygningsmasse kan bety

Etter som jeg nylig har oppnådd å bli pensjonist og med rikelig av fritid, har jeg tatt et skritt videre i livet ved etablering av et enkeltpersonforetak. Hensikten med dette er å videreføre en livslang interesse for maling samt å kunne tilby tjenester innen restaurering og vedlikehold av eldre bevaringsverdig trehusbebyggelse.Med utgangspunkt i at jeg har drevet med maling som hobby siden guttedagene og som eier av et av stedets eldste trehus beliggende i naturskjønne omgivelser, er inspirasjonen mere enn sterk nok til å ta et nytt steg i livet. At jeg i tillegg har flere års erfaring og perfeksjonert meg som antikvarisk byggforvalter i min jobb, gjør dette til en interessant pensjonistvirksomhet.

Les mere om meg og se resultater av malingen ved å søke i menyen på denne siden. Her finner du også bilder av mitt gamle nordlandshus som bestefar bygde.